Njemačka Vlada Donijela Odluku Koja Je Šokirala Sve Bosance I Hercegovce

Od 3.903 osobe s bh. državljanstvom, koliko se nalazi u Njemačkoj u kategoriji ekonomskih migranata, njih 261 vraćen je u BiH od 10. decembra 2015. do 23. aprila 2016

Vijeće ministara BiH na današnjoj sjednici usvojilo je informaciju Ministarstva sigurnosti o aktivnostima BiH u prihvatu državljana Bosne i Hercegovine koji se vraćaju iz SR Njemačke u Bosnu i Hercegovinu na osnovu Evropskog hitnog putnog lista za povratak (Laissez Passer).

Radi efikasne realizacije procesa povratka državljana BiH produžena je upotreba Evropskog hitnog putnog lista za povratak, koji izdaju nadležna tijela SR Njemačke, a koji će važiti za bh. državljane prilikom njihovog povratka/deportacije/protjerivanja u Bosnu i Hercegovinu u dodatnom periodu od 60 dana, počevši od 8. maja 2016. godine.

Samo 75 državljana BiH prihvaćeni su s EU – Laissez Passer dokumentom.

Izvor : vijesti.com

You may also like...