Samo ako je vaš IQ veći od 120, možete tačno odgovoriti na ovo pitanje!

Predstavljamo vam najnoviji test koji mnogima na internetu zadaje probleme.

Na prvi pogled, vidite geometrijsko telo sastavljeno od trouglova. Međutim, pitanje je: koliko trouglova ima?

Rešenje se može činiti kao jednostavno. Međutim, navodno samo oni čiji je koeficijent inteligencije veći od 120 mogu da reše ovaj problem.

Proverite svoj IQ i prebrojte koliko ih ukupno ima.

Uživajte u brojanju!

Izvor:likemag.com

You may also like...